TTVN第3天:希望Anh Vien,Le Dung


2018-09-29 02:16:04

TTVN第3天:希望Anh Vien,Le Dung

运动员Nguyen Thi Anh Vien

没有射击和举重,越南运动队的第三天(8/8)只有Nguyen Thi Anh Vien和Nguyen Thi Le Dung,该地区的顶级球员

08年8月比赛时间表:* Nguyen Thi Le Dung参加女子单打比赛(从下午8点开始,越南时间在Cari​​oca 3 )

* Nguyen Thi Anh Vien参加200米混合游泳比赛(从9月8日越南时间0点6分开始在奥林匹克水上运动宫举行)

* Ta Thi Huyen - Ho Thi Ly参加轻量级女子双打赛(从Lagoa湖的越南时间21点30分开始)

上一篇 :2016年奥运会最爱的丈夫的“50色调”
下一篇 韩国女弓箭手连续第八次获得奥运金牌